Name the following compounds: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Name the following compounds:
a.
Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

b.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

c.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

d.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

e.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

f.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

g.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

h.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

i.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

j.

Name the following compounds:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.